Reservasjon

Online Form

Dersom du skal reservere bord til samme dag, må dette gjøres per
telefon.

Dato*

//

Time of Reservation*

::

 Telefon

(47) 400 75 985

Caminito

Torshovgata 1

0476 Oslo,

Norge